Home           

 

Nieuwsbrief 27 januari 2008

 

En zo zijn we alweer een maand verder. Een maand dat ons het gevoel heeft gegeven dat er altijd te weinig tijd is om alle wendingen in ons gezin rustig te laten gebeuren. Het mechanisme ‘regel-de-regel’ is weer in werking.

De eerste week na de kerstvakantie kregen we de uitslag van de test die Lieke in december op school heeft gehad. De uitslag bevestigde onze zorgen. Lieke heeft dusdanige leerproblemen dat een goede begeleiding op school niet gegarandeerd kan worden. De problematiek is zo complex dat het voor haar niet goed is om op de Theo Thijssenschool te blijven, ondanks de enorme inzet van Juf Naomi en alle anderen. Beseffend dat dit weer een heleboel verandering gaat geven in het leven van Lieke, maar ook beseffend dat onze zorg gedeeld wordt en wetend dat Lieke veel zorg nodig heeft, nog steeds, zijn we tot het besluit gekomen dat de Groninger Buitenschool voor haar een goede plek is om te kunnen ontwikkelen.

Theo en ik zijn afgelopen donderdag gaan praten op deze school. Een kleine school waar kinderen met een chronische en/of langdurige ziekte komen die in het reguliere onderwijs niet tot hun recht komen vanwege (de gevolgen van) hun ziekte. Het is een school waar Lieke geen uitzondering is, waar ze in een stamgroep komt van waaruit er in niveaugroepen word gewerkt. Waar fysiotherapie geďntegreerd kan worden in het lesprogramma, waar ook andere disciplines zoals een logopedist en een verpleegkundige tot het team behoren. Kortom een school waar een gunstig leerklimaat is om Lieke verder te helpen.

Na ons bezoek hebben we Lieke op de hoogte gebracht van het feit dat ze naar een andere school gaat. Ze reageerde rustig maar zei wel direct dat ze het jammer vond dat ze haar vriendinnetjes dan niet meer elke dag zou zien. “Maar je kunt altijd bellen om af te spreken om te gaan spelen”, was voldoende voor haar als antwoord.

De dag erna bij het ontbijt zuchtte Lieke: “Nou, dan ga ik mijn vriendinnen het slechte nieuws maar vertellen dat ik naar een andere school ga.”

“Nou, slecht nieuws…voor jou is het eigenlijk wel goed nieuws omdat je op de nieuwe school veel beter kan leren”, was mijn reactie.

Het volgende voorval deed zich voor, een half uur later in het klaslokaal. Lieke zag een klasgenootje en liep naar haar toe: “Ik heb slecht nieuws voor je, maar voor mij is het wel goed nieuws, ik ga naar een andere school.” Het meisje keek Lieke verdwaasd na. In het voorbijgaan naar buiten stelde Lieke vast: “Zo, Malou weet het al.” Nuchtere aardappel, die Lieke. Maar toch vroeg ze zich ook bezorgd af of ze op de nieuwe school wel vriendinnetjes zijn. Dat wij wel vertrouwen hebben in haar aanpassingsvermogen is een feit, dat ze daar natuurlijk ook nieuwe vriendinnen gaat krijgen. Maar voor haar is het spannend natuurlijk.

De plaatsing zal heel waarschijnlijk al na de voorjaarsvakantie zijn. Dat betekent dat het een en ander op korte termijn geregeld moet worden. Het toesturen van het (nogal lijvige) dossier van Lieke, met daarin alle handelingsplannen. Het regelen van het leerlingenvervoer met de gemeente(de school staat in Glimmen), een afspraak voor de medische intake en het meedraaien van Lieke in haar nieuwe groep…regel-de-regel.

We blijven jullie op de hoogte houden van de ontwikkelingen!

 

 

 

 

Home